cap

Són cursos destinats a obtenir la qualificació inicial o la formació contínua del “Certificat d’'Aptitud Professional” necessari per aquells conductors que realitzin tasques de conducció per les que resulti obligatori estar en possessió dels permisos de conduir de les classes “C” o “D”.

Hi ha tres tipus de cursos de formació “CAP”:

•Curs de qualificació inicial per a conductors que realitzin transport de mercaderies. (Permisos C, C+E, C1, C1+E) Durada del curs: 130 hores de teoria + 10 hores de pràctica

•Curs de qualificació inicial per a conductors que realitzin transport de viatgers. (Permisos D, D+E, D1, D1+E) Durada del curs: 130 hores de teoria + 10 hores de pràctica

•Curs de formació continua per a conductors que realitzin tant transport de mercaderies com de viatgers. Durada del curs: 35 hores de teoria (Es fa cada 5 anys per tal de renovar la qualificació inicial).

 

 

adr

Són cursos per a conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses per carretera.

S’'imparteixen tres tipus de cursos ADR:

•Formació inicial ADR Bàsic: Curs de formació comú per a tots els tipus de permisos ADR. Durada del curs: 24 classes de 45 minuts cada una d’'elles.

•Formació inicial ADR Cisternes: Transport de mercaderies perilloses en vehicles cisterna. Durada del curs: 12 classes de 45 minuts cada una d’'elles.

•Curs d’'actualització i perfeccionament: Es fa cada 5 anys per a renovar el curs de formació inicial. Durada del curs: La meitat de classes que corresponguin a la qualificació inicial.

 

 

conduccioeficient

Són cursos gratuïts subvencionats per l’'ICAEN destinats a reduir el consum i la contaminació mitjançant noves formes de conduir que es poden portar a terme gràcies a les millores tecnològiques que s'’han produït en els motors actuals. La conducció eficient neix justament per adaptar la nostra pràctica de la conducció a uns motors que disposen de nous elements d'’injecció i automatització “intel.•ligents” i que estan preparats per a consumir molt menys. Els cursos s'’imparteixen en grups de 3 alumnes i es fa una hora de teoria comuna pels tres alumnes i aproximadament una hora de pràctica per cada un d’'ells.